"Belajar IPS Lewat Internet"

Adik-adik SD Negeri I Megang Sakti

Nofriati, S.Pd.
Caknyo adik-adik SD Negeri 1 Megang Sakti dak galak kalah dengan sekolah lain.Gambar-gambar ini di embek waktu dilaksanake "
PENELITIAN HUBUNGAN ANTARA  LEMPAR DAN PUSH-UP
DI SD NEGERI No.1. MEGANG SAKTI KEC.MEGANG SAKTI KAB.MURA
TAHUN 2010"   Jingoklah Photonyo    Jingok Pulo Nilainyo
Koleksi Photo SDN1Megang SaktiPENELITIAN HUBUNGAN ANTARA  LEMPAR DAN PUSH-UP
DI SD NEGERI No.1. MEGANG SAKTI KEC.MEGANG SAKTI KAB.MURA
TAHUN 2010

NO NAMA SISWA UMUR LEMPAR BOLA PUSH - UP  LEMPAR BOLA
PREE TEES POS TEES
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Alfian Hidayat 10 9 3 5 8 12 13 11 10 12
2 M.Ihya Ulumudin 11 7 6 8 14 3 16 7 8 10
3 Agung Pranoto 11 6 7 5 20 19 20 8 9 20
4 Riki Andrianto 11 7 6 8 11 15 17 3 6 7
5 Sigit Kurniawan 11 7 6 5 9 5 10 6 8 9
6 M. Nursalim 11 6 6 7 7 8 11 3 7 10
7 Wahyudi 11 9 8 7 8 11 12 10 9 11
8 Doni Irawan 11 10 9 11 21 19 20 18 19 20
9 Januri Aji Candra 11 6 7 10 8 10 20 19 9 10
10 Megi Sahbandar 11 7 8 6 7 8 10 8 10 12
11 M. Ma`arif 11 7 6 7 7 8 19 8 10 8
12 Pebi Darmawan 11 8 7 8 11 10 18 6 6 7
13 Eman 10 7 6 7 9 11 10 7 6 7
14 E.Anggi.C 11 9 8 6 7 10 11 10 9 10
15 Dimas Aprianto 11 5 4 3 8 7 10 10 11 17
16 Deni Jaya 11 6 6 7 8 9 9 7 9 8
17 Irwan Efendi 10 7 10 8 9 8 10 6 6 7
18 Firman Sapriyanto 10 7 7 10 9 10 8 14 12 11
19 Agustian.B 10 8 7 6 8 9 9 10 11 7
20 Hendra Saputra 10 9 8 5 4 7 20 7 8 12
21 Febri Hiryanto 10 5 9 8 8 8 9 6 7 10
22 Welly Oktavianda 10 6 8 7 6 9 7 6 8 9
23 Baharudin Yusuf 10 7 6 9 10 7 10 9 8 10
24 Cahya Purnama 10 8 7 9 10 9 20 8 11 12
25 May Indarko 10 6 7 8 7 8 20 9 11 12
26 Aan Purnama 10 7 6 6 7 7 10 9 7 13
27 A.Dedi Suparlan 10 8 7 9 8 11 11 9 10 11
28 Diki Setiawan 10 7 6 7 9 6 10 9 8 13
29 Edi Saputra 10 7 7 8 10 8 8 11 12 10
30 Febri Yulianto 10 6 9 7 9 10 10 8 9 11
31 Ikwan Zaini 10 9 8 7 11 9 20 7 9 10
32 Imam Ahmad 10 8 6 7 8 8 11 9 8 12
33 M.Rosidi 10 4 6 7 6 9 10 7 8 14
34 Rendi Giwantara 10 9 8 7 10 10 20 6 9 10
35 I.Yoga Aprilian 10 7 7 8 7 10 18 7 10 9
36 Aldi Saputra 10 6 8 6 8 9 15 9 9 13
37 Yendri Yumantana 10 8 8 6 9 10 13 8 9 12
38 Jepri Lukmanto 10 9 9 7 10 12 15 10 10 14
39 Joni Sebastian 10 7 7 9 8 13 14 9 11 15
40 Yahya Eldomara 10 6 8 7 8 14 14 12 10 17

ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas